က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အသီးအရြက္ တို့၏ အသံုး၀င္ ပံုတို့ကိုလဲ မ်ွေ၀ သင္ ၾကားျခင္း

Home / News / က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အသီးအရြက္ တို့၏ အသံုး၀င္ ပံုတို့ကိုလဲ မ်ွေ၀ သင္ ၾကားျခင္း

၁၀.၁၂.၂၀၁၆(စေန) ေန့ Triangle ရံုးခန္းတြင္ အေရွ့ဒဂံု၊ေတာင္ဒဂံု နွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတို့မွ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ့မ်ားအတြက္ သဘာဝမ်က္နွာသစ္ဆပ္ျပာ၊သဘာဝ ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္၊သဘာဝ မ်က္နွာေပါင္းတင္ေဆးနွင့္ အလွဖေယာင္းတိုင္ ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို အရိပ္အဖြဲ့မွ ဆရာမ ေဒၚၾကင္ျမိဳင္ မွ ေစတနာျဖင့္ လာေရာက္ သင္ၾကား ျပသေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အသီးအရြက္ တို့၏ အသံုး၀င္ ပံုတို့ကိုလဲ မ်ွေ၀ သင္ ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။အခ်ိန္ေပးျပီး ေစတနာထားကာ လာေရာက္ သင္ၾကားေပးေသာ အ ရိပ္အဖြဲ့မွ အန္တီ ေဒၚၾကင္ျမိဳင္ အား ေက်းဇူး အထူးတင္ ရွိပါသည္။

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.