က်န္းမာေရး နဲ႔ က်ား/မေရးရာ သိေကာင္းစရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း

Home / News / က်န္းမာေရး နဲ႔ က်ား/မေရးရာ သိေကာင္းစရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း

ဒီေန့ (5.11.16) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမို့နယ္ မွာ Triangle Women’s Support Group က ျဖန့္ေဝမဲ႔ က်န္းမာေရး နဲ႔ က်ား/မေရးရာ သိေကာင္းစရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ။
ေန့လည္ ၁နာရီ ကေန ၄နာရီထိ လမ္းဆံု ၃ခုမွာ အဆိုေတာ္ ျဖိုးျပည့္စံု။ဂ်ဳဝယ္။တို့ရဲ႔ ေတးသံသာမ်ား နဲ႔အတူ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန့္ေဝျခင္း။ ေဟာေျပာျခင္းတို့ကို ျပုလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
UNOPS-3MDG.ရဲ႔႕ ပံ႔ပိုးမွု နဲ႔ ျပုလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.