ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲ

Home / Advocacy / ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲ

18.8.2016 ကိုTriangle Women’s Support Group , Thanlwin Citizen Empowerment Program တို့နွင့္အတူ Pace on Peaceful Pluralism(PoPP) အဖြဲ႔တို့ ပူးေပါင္း၍ပဲခူးတိုင္း ( အ ေနာက္ျခမ္း) ၾကိဳ႕ပင္ ေကာက္ျမိဳ႕နယ္ တြင္ က်င္းပ ခဲ႔ပါသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ ၾကိဳ႕ပင္ ေကာက္ ျမို့နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစန္းျမင့္္ မွ အဖြင့္အမွာစကားတက္ ေရာက္ ေျပာၾကားေပးခဲ႔ ပါတယ္ ။ထို့ ေနာက္ #ျမန္မာ့စီးပြားေရးနွင့္္လက္ရွိလယ္ယာေျမ၏အခန္းက႑# စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဦးခင္ ထြန္း. ဦးေလးညြန့္ (ေမာင္ သံဒိုင္ -ေဘာဂ ေဗဒ). ေရွ႔ေနဦးဖိုးျဖဴ နွင့္ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္ (ျပည္ေသြးနိုင္ )တို့မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ေတးသံရွင္ ေစာဖိုးခြားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသီခ်င္းမ်ားနွင့္ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖ တင္ ဆက္္ ခဲ႔ပါတယ္ ။

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.