ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲ

Home / Advocacy / ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲ

Than Lwin Citizen Empowerment Program နွင့္ Triangle Women’s Support Group တို့ပူးေပါင္း ၍ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ေဆြးေႏြးပြဲ ကို 8.10.2016တြင္ စစ္ကုိင္းျမိဳ့ Happy Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပထမေန့ အစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေသာင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထို့ေနာက္ ေရွ့ေန ဦးသိန္းသန္းဦးမွ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး နွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးျပီး ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာမွ (ျပည္သူလူထု၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳ) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျပီးေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.