၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑

Home / Networking & Forum / ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑

“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑” အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္ အား ျပင္ဦးလြင္ ၊သီရိျမန္မာဟိုတယ္တြင္ ၁.၇.၂၀၁၅ (ဗုဒၶဟူးေန႔) တြင္ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)မွ “အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး” “အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ဥပေဒ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ေဒၚခင္ေလး( Triangle Women Support Group)မွ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ပါ၀င္မႈ” “ေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဆရာျပည္ေသြးႏိုင္ ( ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ)မွ”၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလားရာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏ်ွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးကာအုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ထို အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.